Irások

Génkulcsok – Kulcsok az élet teljességéhez

Rengeteg útja van az önismeretnek; jó eséllyel ezek az utak egyszer majd mind ugyanoda vezetnek: a feltétel nélküli szeretethez, és egy olyan mindennapi létezéshez, ahol mindenki pont ott van – és pont úgy – ahol lennie kell. Amikor már nem csak úgy teszünk mintha; nem csak úgy elvagyunk, tele várakozással és vágyakozással, benne a mókuskerékben, hanem minden sejtünkkel érzékeljük és elfogadjuk, hogy a világ csodálatos, és létünk egy nagyszerű ajándék.

Akkor talán nem elgyötörve, és  nehezteléssel telve töltjük napjainkat a ránk mért helyzetek súlya alatt görnyedve, hanem megértjük és elfogadjuk, hogy amin keresztül megyünk, az a beavatás része, az maga életünk értelme. Amikor minden percben jelen tudunk lenni, és nem arra várunk, hogy … majd… egyszer… eljutunk oda, hogy minden nagyon rendben lesz, és mi hátradőlve élvezhetjük végre az életünket … csak elfogadjuk,  és mélyen átéljük, hogy itt és most vagyunk, és itt és most jó!

Minden pillanatban megvan bennünk  a felébredés lehetősége, a legnagyobb kríziseken keresztül is elérkezhetünk magunkhoz – sőt, pont ezek a krízisek és turbulenciák a legkiválóbb pillanatok az áttöréshez, ugyanis magukban hordozzák a fényt és az újraindítás lehetőségét egy más hozzáálláshoz,  ami belőlünk kiindulva változik és fényesedik, és elvezet valódi természetünk felismeréséhez.

A génjeinkben hordozzuk a mindenséget: őseink minden félelmét és elfojtását csakúgy, mint minden tudását és felismerését. A sejtjeink mélyén rejlő DNS-ben jelen van a mindenség fénye, és a mindenség megértésének és befogadásának képessége. Az epigenetika mostanra egyre inkább ismert és elismert megállapításainak  a legfontosabb üzenete talán az, hogy génjeink alapvetően nem determinálnak minket semmilyen végzetre. A DNS-ben rejlő hihetetlen potenciál a környezetből érkező ingerek és hatások révén aktiválódik, vagyis érzéseinkkel, gondolatainkkal, hozzáállásunkkal hatni tudunk életünk, sorsunk alakulására.

Az önismereti utak között az egyik legősibb és legismertebb a Ji King, amelynek modern változata a Génkulcsok  rendszere (Gene Keys). A Ji Kingről tudjuk, hogy egy több ezer éves esszencia, amely a mindenséget jeleníti meg 64 hexagramon keresztül.  „64 jósjel van. 64 Isteni Minta. Ebben a 64 isteni ”gondolatban” az egész teremtés benne van” – ahogy a Ji King egyik magyar hozzáértője, a Jóskönyv szerzője, Müller Péter írta. A 64 archetípus megannyi módon jelenik meg lépten-nyomon: 64 fekete-fehér kocka a sakktáblán, 64 a geometriában (Fibonacci-szekvencia, szakrális geometria, a zene struktúrája, a 8 oktáv) és 64 a genetikában: a genetikai kódokat alkotó aminosavak rendszerének 64 alapmintázatában.

A 64 Génkulcs lényegében a 64 hexagram, melyek megismerésével a teremtésmintákat érthetjük meg, amelyek az életben mindenhol megjelennek, s így a mi életünket is közvetlenül meghatározzák.

Richard Rudd brit költő és misztikus, 2009-ben megjelent könyvében, a Génkulcsok-ban (Gene Keys) ezt az esszenciát töltötte le az éterből hétévnyi munkával. Mindez a bölcselet mindig is ott volt; ám ebben a formájában rajta keresztül érkezett ez a szintézis.

A Génkulcsok tanítása a Human Design rendszerre épül, amely maga is több hagyományos és modern tudományág és bölcselet szintézise. A hagyományos tudományok közül az asztrológia, a hindu csakra rendszer, a kabbala, és legfőképpen a Ji King, a Változások Könyve játszottak szerepet a Human Designban.  Mindez ötvöződik a genetikai kód megfejtését lehetővé tevő modern kutatásokkal és a kvantumfizika szemléletével, és így mély felismeréseket nyújt ahhoz, hogy megértsük, milyen terv alapján tájékozódhatunk életünk során az anyagi világban.

Mindemellett Richard Rudd elmélyült metafizikai tanulmányokat is folytatott. A Génkulcsokban megtestesülő tanítás saját misztikus megélései és közvetlenül szerzett tudása mellett tartalmazza a Corpus Christi tanítást finomtesteink felépítéséről, valamint Krisztus, Buddha és a hermetikus alkímia tanításainak ötvözetét.

Rudd három frekvenciasávra osztja minden Génkulcsnak a megjelenési formáját: ezek az Árnyék, az Ajándék és a Szidhi. Vagyis minden archetípusnak feltárja a teljes spektrumát. A félelmen és haragon alapuló áldozati minőség az alacsony frekvenciájú Árnyék. Ezen keresztül érhető el az Ajándék frekvencia, amely kreatív potenciálunkat testesíti meg, valamint a Szidhi, amely szanszkrit nyelven isteni ajándékot jelent, és egyben a legmagasabb megjelenési frekvencia az anyagban. A Génkulcsokban megtestesülő szintézis egyik sarokköve az 55. Génkulcs, amely az emberiség előtt álló nagy átalakulás – az emberiség globális felébredési folyamatának – leírását tartalmazza.

Richard Rudd honlapján (http://www.genekeys.com/free-profile/) olyan személyre szabott holografikus Génkulcs elemzést készíthetünk, amely elénk tárja legteljesebb potenciálunk kibontakoztatásának útját. Az elemzés elkészítéséhez a pontos születési idő és hely szükséges. Génkulcs Profilunk  a 64 Génkulcs közül 11 kulcsot tartalmaz; ezek egyrészt a téridő pillanatában, az éppen akkori bolygóálláson keresztül aktiválódnak, másrészt egy finomabb szálon, még  földi születésünk előtt és fogantatásunk pillanatában rögzült, illetve magzati korunkban  aktiválódott archetípusokat tartalmaznak.

Ezek a princípiumok tudatosan vagy tudattalanul kísérik mostani életünket, ám tőlünk függ, hogy ezeket a „tulajdonságokat” milyen frekvencia-sávon  használjuk. Magasabb valónkhoz (Ajándék/Szidhi frekvenciák) csak az Árnyékunk megismerésével juthatunk el. Ez a lépés, a szembesülés félelmeinkkel, sérelmeinkkel, nehezteléseinkkel nem megkerülhető, viszont ha megtesszük, elhárul minden akadály géniuszunk – velünk született intelligenciánk és különleges egyedi teremtőerőnk – virágzásának útjából.

A Génkulcsok megközelítésének útja a szemlélődés, – Rudd kontemplációnak nevezi, – amely ötvözi a jóga összpontosított erőfeszítését és a meditáció ellazult megfigyelő nézőpontját. Tehát kitartó szellemi jelenlétet igényel, ugyanakkor jól beilleszthető a mai ember életritmusába. A megközelítés nem igényli a mindennapi életből való kivonulást, sőt a szemlélődés tárgyává teszi hétköznapi működésünket és legfontosabb kapcsolatainkat, valamint az azokban megjelenő nehézségeket, konfliktusokat.

Richard Rudd kidolgozott egy programot is, amely végigvezet profilunkon, s amely segítségével bejárhatjuk személyiségünk rétegeit, és élettörténetünk feldolgozásával eljuthatunk az életünkben rejlő lehetőségek teljes tárházához.

Ezen az úgy nevezett Arany Úton három archetipikus szakasz követi egymást: az első az Aktivációs  Szekvencia , amelynek célja  életcélunk felfedezése. Négy  Fő Ajándékunk tudatosítása  megteremti életünk alapjait a fizikai síkon. Célja az, hogy megtaláljuk stabilitásunkat, biztonságérzetünket  fizikai testünkben, és feltáruljon különleges egyediségünk szépsége és méltósága.  A második szakasz a Vénusz Szekvencia, amelynek célja szívünk megnyitása. Ez egy intenzív barangolás az érzelmek birodalmában. Ez a leghosszabb és legkomplexebb sorozat, itt található a tanítások magja. A felfedező út során megvizsgáljuk, hogyan működik életünk az érzelmek terén, milyen genetikai témákat örököltünk az őseinktől. A szekvenciában található Génkulcsok szemlélése révén átalakulnak kapcsolataink, mivel tudatosabban felismerjük, milyen minták akadályoznak abban, hogy nyitott szívvel éljünk. Az utolsó a Gyöngy Szekvencia, a jutalom, itt vár jólétünk és gazdagságunk kibontakozása,  a szemlélődés ugyanis segít abban, hogy világosabban lássuk optimális társadalmi szerepünket. Segít megérteni, hogyan tudjuk természetes adottságainkkal a legjobban szolgálni az Egészet, hogy ezáltal minden szinten valóban gazdaggá váljunk.

Írta:  Nagy Katalin és Kiss Vera

Hologenetikus Profilod és  ami mögötte van

Az alábbi írásban Richard Rudd, a  Gene Keys című könyv szerzője felvázolja a Hologenetikus Profil elnevezésű, személyre szabott génkulcs készletünket tartalmazó „térkép” hátterét. Pontos születési dátum alapján a profil ingyen letölthető innen:

Ha e térkép segítségével elindulunk belső világunkba, az út elvezet ragyogó énünkhöz, a bennünk rejlő egyedi, különleges szépséghez. A Hologenetikus Profil alapján felismerhetjük milyen félelmek és sérelmek akadályoznak meg abban, hogy ráérezzünk életfeladatunkra. Válaszokat kapunk arra, hogyan nyithatjuk meg szívünket egyszer s mindenkorra úgy, hogy  személyes kapcsolatainkat szeretetben éljük me. Hogyan tudunk olyan bőséget  teremteni életünkben, amely nem elválaszt a többi embertől, hanem segít megtalálni  helyünket és szerepünket szűkebb és tágabb közösségünkben.

A profilunkon végigvezető program – az Arany Út – egyedülálló abban, hogy úgy kínál belátható utat a megvilágosodáshoz, hogy közben nem kell kilépni megszokott életünkből, sőt kapcsolataink és napi működésünk átlényegítése révén juttat  célba. A Hologenetikus Profil pontosan megmutatja azokat a témákat és archetípusokat, amelyekkel életünkben dolgunk van.

Az út bejárása már a korai szakaszban mély, valóságos, a sejtek mélyén nyugvó DNS-t érintő változásokat indít el. A génkulcsok lehetővé teszik, hogy áttörjön bennünk a fény, frekvenciánk emelkedjen, tudatunk megtisztuljon, kitáguljon.

A Génkulcsok sajátos nyelvezete eleinte idegenül hathat, befogadásuk nyitottságot, türelmet igényel, de minden ezzel töltött pillanat sokszorosan megtérül a bennünk végbemenő átalakulással!

Richard Rudd a negyvenes éveiben járó angol misztikus, költő, tanító, író, aki egy örökségnek köszönhetően  20 évet  időt töltött utazással, tanulással, a végső igazság és értelem kutatásával. 2002-ben kezdte papírra vetni a Génkulcsokat, amelyek megírása magasabb szintekről kapott közvetítések és saját tanulmányai szintéziseként hét évig tartott.

Richard Rudd feleségével és három gyerekével Angliában,  Devonban él. Lenyűgöző egyszerűséggel, kedvességggel, emberséggel adja át tanítását.

Hologenetikus Profilod és  ami mögötte van

Írta: Richard Rudd

Hologenezis és a Szent Sérülés – a profilod mögötti történet

Hologenetikus Profilod egy rendkívüli dolog. Az, hogy most találkoztál vele, feltehetőleg azt jelzi, hogy készen állsz, hogy újabb fejlődési szintre lépj. A profil lehetőséget biztosít arra, hogy belső utazásra indulj lényed gazdag, még fel nem tárt részeibe. Sok más mai rendszertől eltérően a Génkulcsok olyan utazásra hívnak, amelyet egyedül kell megtenned. Bár ez az út elkerülhetetlenül  közelebb visz majd az életedben lévő emberekhez, a valódi befelé vezető utazás mindig is magányos műfaj volt. Hologenetikus Profilod ugyanakkor világos struktúrát ad, amelyet követhetsz és feldolgozhatsz, miközben végigmész az Arany Útnak nevezett átalakuláson.

Ha úgy döntesz, hogy belevágsz ebbe a belső utazásba, hasznos lesz, ha megnézed a „nagyobb képet” arról a kozmikus háttérről, amelybe belépsz. Az alábbi történet célja az, hogy ízelitőt adjon abból, ahonnan Hologenetikus Profilod ered, és talán abból is, hogyan illeszkedik mindez fejlődésed és felébredésed történetébe.

Végtelen csend – és a csend megtörése

Kezdetben volt a végtelen csend.

Csend volt, amely boltívként borult a végtelenre – tökéletes volt és sértetlen.

Egyszer csak a végtelen csendből kiáradt valami – egy eseményhorizont jelent meg rejtélyesen – s a tudat mennyezetén virradat fénye rajzolódott ki.

Ezután (ez volt a legelső „után”) következett maga az esemény – megszületett az univerzum legelső pillanata – mint hang, mint fény és mint tűz. Megtört a tökéletesség köre. Bekövetkezett az, amit Big Bangnek neveztek el. Megtört a csend, és az ürességből hánykolódva megjelent egy hasadás mint tér és idő, mint két összegabalyodott kiskutya pörgő tánca a tüzes középpont körül. A repedés megnyílt és az élet beáradt a lyukba, próbálta megtölteni, próbálta kijavítani a hasadást. De bárhogy is igyekezett az élet, a lyuk megmaradt.

Az első esemény óta az élet szüntelen próbálkozik, hogy betöltse a fekete lyukat az egész szívén. Az életnek ezt a szakadatlan áramlását önmagába hívjuk evolúciónak. A lyukat pedig idővel úgy ismertük meg, mint a Szent Sérülést.

Ahogy tovább nyílt a hasadás, az élet forogni kezdett, és a forgás közben geometriákra hasadt. A legelső geometria a Háromság volt, az egy ugyanis nem ketté vált. Amint az egy kettévált, azonnal megjelent a három, hogy újraegyesítse a kettőt, hogy próbálja begyógyítani a hasadást. Amint kialakult egy elv, azonnal meghaladta és szintetizálta egy másik elv. Így hát  3-ak utat engedtek az anyag mögötti kozmikus elveknek, a 4-eknek, az 5-öknek, 6-oknak, 7-eknek, 8-oknak és 9-eknek. Ezeket a geometriákat, amelyek az első hasadásból alakultak ki, hívjuk „fraktáloknak”. Amint a fraktálok kipördültek az ürességbe, úgy alakult a tér/idő szövete ezen első geometriák szerint kanyarogva. Egy bizonyos ponton a fraktálok elértek egy állandót, és ezen az állandón újra lemásolták magukat, csak  egy másik szinten. Így született meg a holografikus univerzum. Az állandó mértékegysége a 64-es szám  8 oktávja lett.

Íme, láthatjuk, hogy a 64-es mátrix  hogyan kódolódott az életbe,  időbe és  térbe.

Egybeolvadás – a csillagok kialakulása

Miután az élet sablonja beleégett a tér/idő szövetébe, a kezdeti napsugárzás kezdett enyhülni, és fokozatos lehülés kezdődött. A lehüléssel egyidejűleg történt az Egybeolvadás, az anyag összesűrüsödése és megformálódása a pörgő fraktálok sugárirányú vonalai mentén. Ekkor egész nap- és csillagmezők születtek, és galaxisok nőttek ki minden holografikus fekete lyuk körül. Akárhová néztél, mindenütt az látszott, hogy az élet próbálja begyógyítani az univerzum szívénél lévő hasadást, és visszatérni a zérópont teljességéhez. Az Egybeolvadásból a számok és a geometria elvei vegyi elemeket hoztak létre, és az elemekből bolygók és keringő mozgások születtek. A kibontakozó univerzum minden aspektusa az egész fraktális tükre volt. Ami káosznak tűnt, valójában minták, áramlás és geometria végtelen holografikus folyamata volt. Mindez küldetés volt.

Kvinteszencia – korai genetikai élet

Amint az univerzum tágult és egyidejüleg lehűlt, a teljesség felkutatása utáni küzdelem újabb váratlan fordulatot vett. Bizonyos Bolygók és Napok meghatározott keringési pályái összerendeződtek, és megteremtették az élet lehetőségét. Valószínűleg sok közül egyként kialakult bolygónk, Gaia. Az elemek végtelen egyesüléséből és újraegyesüléséből végül kialakult egy meghatározott kényes egyensúly. Megszülettek az egysejtűek. Ezek az élet kvinteszenciáját jelentették, hiszen mindegyik ismét magában hordozta az Egész aprócska fraktál térképét. Ez maga volt a Kvinteszencia – a genetikai kód csodája. A 64-szeres mátrix módot talált arra, hogy életre keltse önmagát. Az élővilággal megteremtődött a tudatosság alapja is. A növények képesek voltak reagálni az elemekre, energiává alakítva át őket, és az élet szétrobbant az óceánokba, a levegőbe, és szerte a földön. Gaia minden szegletében az élet próbálta begyógyítani a Szent Sérülést, és miközben ezt tette, paradox módon az élet egyre komplexebbé, egyre sokszínűbbé, és fájdalmasan gyönyörűbbé vált.

Jelenlét – az ember kiemelkedése

Miközben a genetikai kód egyre fejlődött és alkalmazkodott környezetéhez, elérkezett az emlősök ideje, ami idővel megnyitotta a teret  az embereknek. Az élet eközben ugyanazokat a fraktális evolúciós mintákat követte, ahogy tette mindig az univerzum kezdete óta. A hologram élő volt, lüktetett és reprodukálta magát. Az emberrel megjelent egy újabb nagy adomány – a Jelenlét. Első ízben, a Jelenlét lehetővé tette az élet számára az öntudatot. De még mindig a Szent Sérülés rejlett minden szívében. Az emberek a sérülést a DNS-be kódolva  adták tovább egymásnak  leszármazás útján. A Szent Sérülés jelenléte sok félelmet hordozott, és az embersiség kereste a menekülést ebből a félelemből, időnként a gyönyörök keresésével, de többnyire a hatalom utáni hajszával, erőszakos úton. Az emberi civilizációk szerkezete kialakult és össszeomlott az erőszak és félelem hullámain, míg az élet spontán módon el nem érkezett egy újabb áttöréshez.

Transzcendencia – a teljesség ígérete

A félelem mellett, amely az örökkévalóság óta kísérte az emberiséget, ott élt egy másik lehetőség, egy másik kérdés. A kérdés, hogy „miért?” Azok az emberek, akik ennek a kérdésnek szentelték életüket, megmutatták, hogy képesek vagyunk más irányt választani, mint a félelem. Rendelkezünk egy magasabb rendű természettel, egy transzcendens lehetőséggel. A különböző korokon át harangként zúgott a bölcsek szava és jelenléte, hogy  erre a másik lehetőségre emlékeztessen. Megértették, hogy mélyen belül ott van bennünk a teljessé válás ígérete, sőt bizonyossága, ha van bátorságunk elmerülni a Szent Sérülésben. Így kezdődött az emberek spirituális felfedező útja. A történelem során úgy tűnt, bizonyos időszakokban ez a keresés intenzívebbé vált. Legnagyobb tanítóink – Jézus, Buddha, Zarathustra, Mohammed mind egy korszakban jöttek. Következtek a nagy vallások, és sok szent szöveg született -  a Biblia, Korán,  Talmud,  Ji King és sok más, hogy elvezessenek magasabb természetünkhöz. Ezek a felfedezésfolyamok mind arra tettek kísérletet, hogy megfejtsék magasabb természetünk kódját, és egyetemes utat találjanak a felébredéshez.

A Ji King – egy holografikus út a felébredéshez

A Ji King egyedül áll a szent szövegek között. Miután a tér/idő kontinuum mögötti eredeti 64-es mátrixon alapul, és tükrözi a DNS pontos matematikai szerkezetét, tökéletesen egyesíti a makrokozmoszt a mikrokozmosszal. Kezdetekben a Ji Kinget, különösen a kínai taoisták a szemlélődést elősegítő eszközként használták a magasabb tudatállapotok előhívására. Az évek során azonban a könyv valamelyest felvizeződött, majd egyre inkább népszerű jós eszköznek kezdték tekinteni, nem pedig  spirituális útnak.  1987-ben egy Ra Uru Hu nevű ember kapott egy korszerűsített modern üzenetet a Ji King valódi használatához. Ezeket a tanításokat belefoglalta a Human Design nevű rendszerbe. Ez a rendszer egyesítette a Ji King kódot az asztrológia ősi tudományával és a genetika ismereteivel.

A 64 – a Génkulcsok eredete

Ra a Ji Kinget kirakta körbe az állatöv körül, és ezzel felfedezett egy egyetemes születési órát az archetipikus genetikai minták nyomon követésére. Felfedezése a Ji King 64 szimbólumának mély megértéséhez vezette. A  hexagramnak nevezett hat vonalból álló szimbólumok mindegyike meghatározott kapcsolatban áll a DNS-ünkben található aminosavakkal és alap nukleotidokkal. Ezen túlmenően a 64 hexagram viselkedési archetípus is, ami azt jelenti, hogy különböző szinteken értelmezhetőek szinte minden területen, a fiziológiától a szociológiáig. Ra egyik első tanítványai között volt Richard Rudd, aki hét éven át szemlélődött a 64 hexagramon, és megélte a maga áttörését, olyan alapvető felismerésre jutott, amely gondolkozását egészen új úton indította el. A 64 genetikai archetípust Génkulcsoknak nevezte el, és új értelmezést adott nekik: nem rögzített viselkedési mintaként, hanem az  emberi lehetőségek széles spektrumaként írta le őket.

A tudat spektruma – saját evolúciód mérnökévé válni

Minden Génkulcs az élet eredeti egyetemes mintázatának fraktál aspektusa, és mint ilyen végtelen lehetőségeket rejt magában. A Génkulcsok a teljes emberi tudat kódjait tartalmazzák.  Viszonyulásodtól függően megváltoztathatod Génkulcsaid frekvenciáját, és ezáltal befolyásolni tudod nemcsak biológiádat, hanem sorsodat is. Alacsony frekvenciákon, ahol a félelem uralkodik, Génkulcsaid csak áldozati mintákként mutatkoznak meg. Ezeket Árnyékként ismerjük. Magasabb frekvencián, amikor felülemelkedsz az áldozati mintán, életre kelted a Génkulcsban rejlő Ajándékot, és kreatív robbanást idézel elő életedben.  A legmagasabb frekvenciákon, minden Génkulcs megvilágosodott tudatként nyilvánul meg, amit Szidhinek nevezünk. A Génkulcsokkal való munka tehát mély átalakulási folyamatot indít el benned, amint elkezded elfogadni Árnyékaidat, és meghaladod őket.

A Hologenetikus Profil – a DNS-eden belül kozmosz feltérképezése

E kozmikus utazás során mindvégig azt láttuk, hogy univerzumunkban milyen mértékben összefügg minden egymással. Látszólagos bonyolultsága ellenére az univerzum szívében meglepő egyszerűség lakozik. Amikor tehát ugyanazokat a holografikus elveket alkalmazzuk az időre, mint a térre, a dolgok kezdenek nagyon érdekessé válni. Mit jelent az, ha azt mondjuk, hogy az idő egy hologram? Egy szinten azt jelenti, hogy nincsenek véletlen egybeesések. Minden pillanatban egy meghatározott minta működik az univerzumban, és mivel csak 64 alapvető minta létezik, relatív könnyű megérteni egy bizonyos pillanat dinamikáját az időben. Vegyünk egy ilyen pillanatot – a születésedet. Abban az időpontban, amikor megszülettél, bizonyos meghatározott fraktál mintázatok érvényesültek. Ezeknek a mintáknak a megfejtésével belepillanthatunk azokba a sajátos erőkbe, amelyek pont azzá tesznek, aki vagy. Hologenetikus Profilod lehetővé teszi, hogy belenézz a hologramba, és lásd a viselkedési archetípusokat – a Génkulcsokat – amelyek megszabják evolúciód útját.

Az Arany Út – felébredésed szekvenciái

Amikor először megnézed profilodat, azt látod, hogy három szekvenciára van tagolva. Ezek mindegyike egy szemlélődési utat jelent, és egy átalakulási lehetőséget az életedben. A DNS molekula, mint az élet kvinteszenciája, arra van programozva, hogy végül öntudatra ébredjen. A Szent Sérülés hajtja, és folyamatosan saját magasabb rendű természetét keresi. Hologenetikus Profilod alapja az az előfeltevés, hogy DNS-edben már benne van a teljesség kódja. Ha ezt a kódot megfelelő frekvenciákon tudod rezgetni, ténylegesen meg tudod nyitni legmagasabb potenciálodat.  A profilod tehát utak vagy szekvenciák sorozatát kínálja neked, amelyeket születésed időpontja alapján kalkulálnak ki, s amely a te személyes felébredésed útját mutatja meg. Amikor ezeket a tanításokat hétköznapi életedre alkalmazod, fokozatosan elkezded megtapasztalni, hogyan nyílik meg benned a csodálatos teljesség érzete.

Az Aktivációs Szekvencia – magasabb életfeladatod betöltése

Amikor a Hologenetikus Profilodban lévő Génkulcsokon szemlélődsz, az első nagy kérdés, amivel találkozol, magasabb életfeladatod témája.  Magasabb életfeladatunk DNS-ünkben kódolva van. A legtágabb értelemben mindannyiunknak ugyanaz a magasabb  életfeladata: a Szent Sérülés begyógyítása, és a tökéletes teljességbe való visszatérés. A visszatérés abba a csodálatos csendbe, amely a kezdetek előtt létezett, és ma is létezik bennünk. Ugyanakkor  mindannyian eltérő minőségű tudattal rendelkezünk miközben utazunk visszafelé igazi forrásunkhoz. Amikor mély szemlélődésbe merülsz életfeladatod egy bizonyos minőségéről, és elkezded azt megtestesíteni mindennapi életedben, aktiválódnak magasabb frekvenciái DNS-edben, és megnyilvánul életedben.

A Vénusz Szekvencia – elérni a Szent Sérülés szívébe

Az Arany Úton található szekvenciák közül a legerőteljesebb átalakulás a Vénusz Szekvenciától kapható. A kozmikus történetet személyesen a te életedre vonatkoztatja, mivel visszavisz életed kezdetéhez, fogantatásod pillanatához. A fogantatás pillanata a Big Bang mikrokozmikus tükre. A fogantatás pillanatában kaptad meg a Szent Sérülést őseid DNS-én keresztül. Ez az egy pillanat jelzi azt a pontot, amikor tudatod elhagyta a létezés egészét és belépett az élet nagy játszmájába. A Vénusz Szekvencia úgy írja le a Szent Sérülést, mint egy szekvenciát,  amely holografikus szakaszokban rögzül a fogantatástól a születésig. Vagyis a legtágabb lehetőségek és a legnagyobb kihívások mind rögzülnek biológiai rendszeredben még születésed előtt.

Amikor a Szent Sérülésről beszélünk, azért nevezzük szentnek, mert a létezés szerves része. Enélkül a törés nélkül az élet nem lenne, és mi nem fejlődhetnénk. Amikor a sérülés belép az életbe egy ember által, a DNS-ünkön, létezésünk alapvető tervrajzán  keresztül lép be. DNS-ünket körül öleli. Ez a sérülés az okozója minden szenvedésünknek, így hát amikor elkezdünk dolgozni Vénusz Szekvenciánkon, életünk olyan területeinek mélyére utazunk, ahol sok kényelmetlen érzéssel találkozunk. Ezzel együtt, a Vénusz Szekvencia egy biztonságos és szelid utat kínál a Szent Sérülés szívébe. Az utat külön szakaszokban járhatjuk be. Ez a szeretet útja, amely elvezet az okokhoz, amelyek miatt nem mindig érezzük a szeretetet.

A Naprendszer – az archetípusok ciklusai

Mi emberek az idők kezdete óta ámulattal tekintünk fel a csillagokra. Mindig használtuk őket tájékozódáshoz, kívül, hogy vezessenek minket utunkon, és belül, hogy segítsenek és irányt mutassanak életünk megértésében. A bolygók és holdjaik ciklikus mozgásai nyilvánvaló metaforát kínálnak az életünkben zajló ciklikus változásokra. Talán emiatt merült fel bennünk a kérdés, hogy a bolygók mozgása talán többet is nyújt a metaforánál, sőt akár tükröt is tarthat nekünk? A holografikus világegyetemben minden mindennel mély szinkronicitással kapcsolódik össze.

Amikor az emberek először elkezdték nyomon követni és szemlélni a bolygók mozgását és tulajdonságait, bizonyos mintákat találtak, amelyek találkoztak intuíciójukkal.  Az évezredek során bizonyos bolygók meghatározott archetípikus tulajdonságokkal  kapcsolódtak össze. Idővel ezek a tulajdonságok finomodtak és átalakultak. Bár nagy a kísértés, hogy a csillagokat bámuló őseinket naívnak gondoljuk, sok tekintetben jobban kapcsolódtak az élő univerzumhoz, mint mi ma. A Mars és a Vénusz vajon miért vált egyenlővé a férfi és női tulajdonságokkal? Véletlen egybeesés, hogy Vénusz egy tökéletes ötszirmú virágra emlékeztető 5-ös mintázatot ír le az égen?

Vénusz felemelkedése – a feminin újjászületése

A Vénusz Szekvencia 2004-ben, a Génkulcsok megjelenése után állt össze. A Génkulcsok a rejtjelkulcsokat tartalmazó könyv, a Vénusz Szekvencia pedig megmutatja, hogyan alkalmazhatod a Génkulcsokat sajátos életkörülményeidre. A Vénusz Szekvencia lényege, hogy a génkulcsokat szívünk meggyógyítására használjuk, megnyitjuk magunkat a feltétel nélküli szeretetnek, ami születésünktől fogva megillető jogunk. A Vénusz Szekvencia ebben az értelemben feminin, mert az anya archetípus tulajdonságait hordozza – a gyengédséget, megbocsátást, nemességet és alázatot. Ma a női erő nagy megújulásának lehetünk szemtanúi – és ez nemcsak a nőkről szól. Sokkal inkább a feminin tulajdonságokról, amelyekkel mindannyian rendelkezünk. Ha megnézzük a modern világot, amit teremtünk, láthatjuk, hogy ha szeretnénk túlélni, akkor ezekre a tulajdonságokra nagyobb szükségünk van, mint valaha.

A Sérülés Szekvencia – szenvedésünk genezise

Vénusz Szekvenciádat a Vénusz, a Mars és a Hold születésedkor elfoglalt helyzetéből kalkulálják ki. A Vénusz Szekvencia megmutatja, hogy a Szent Sérülés hogyan sugárzik ki logaritmikus mintában gyerekkorod ciklusain. Mint egy tojásban, sűrített formában benne van fogantatásod pillanatától sérülésed mintázatának teljes tervrajza, és amint a sejt osztódik és újra osztódik, ezek a mikrokozmikus Isteni elvek bekerülnek fejlődésed minden szakaszába. A sérülés olyan mint egy genetikai hologram, amely rétegről rétegre nyilvánul meg fejlődési ciklusainkban.

Fő fejlődési ciklusaink hét évig tartanak. Ez azért van így, mert a test sejteinek többsége hét évente cserélődik. A első ciklusok során lefektetett mintázatok tartósan bevésődnek természetünkbe egészen addig, amíg készen nem állunk arra, hogy szembenézzünk velük. Első hétéves ciklusunkban a Szent Sérülés úgy nyilvánul meg, mint egy összehúzó fizikai reflex. Második hétéves ciklusunkban (7-14 éves korig) jellegzetes érzelmi védekező mechanizmusként jelenik meg, a harmadik hétéves ciklusban pedig sajátos mentális hiedelemként, amely értéktelenségünkről szól. E három szakasz mindegyike a terhesség három  trimesztere során rögzül. Vagyis úgy jövünk a világra, hogy előre csomagolva van  velünk egy szelet a kollektív karmából.

A Vénusz Szekvencia részletesen megmutatja, pontosan milyen mintázatokban vésődött be  a Szent Sérülés genetikádba gyerekkorod ciklusai során. Ha megérted szekvenciád génkulcsait, megfejtheted azt a mítikus történetet, amely elmondja, hogyan, mikor, és miért tanulta meg fokozatosan a szíved, hogy ne bízzon az életben. Amint szekvenciád fordulatain szemlélődsz, felfejtheted a szálakat, és megnyithatod az ajtót önmagad elfogadása, az önmagadért való felelősségvállalás, és az önmagadnak való megbocsátás előtt. Fokozatosan megtanulhatod újra teljesen megnyitni a szívedet. Ez a Vénusz Szekvencia célja, hogy bevezessen a kapcsolataink mélyén meghúzódó Árnyék mintákba, hogy átalakítsuk azokat, és megtapasztaljuk természetünk teljes erejét, ami nem más, mint feltétel nélküli szeretet.

A Gyöngy Szekvencia – a tökéletes befejezés

Utazásunkat a Hologenetikus Profilba az Aktivációs Szekvenciával kezdjük, ahol életfeladatunkra keresünk választ. A Vénusz Szekvencia révén aztán fokozatosan rájövünk, hogy életfaladatunk valójában az, hogy meggyógyítsuk szívünket. A finálét Gyöngy Szekvenciának hívják. Amint szívünk kezd megnyílni, szemtanúi lehetünk annak, amint gazdagságunk is szerves fejlődésnek indul. Az életfeladat, szeretet és gazdagság témái természetesen következnek egymásból – ez maga az Arany Út. A Gyöngy nagyon különös abban a tekintetben, hogy ez a szekvencia még nem került teljesen a felszínre modern világunkban. A Gyöngy ugyanis a kollektív intelligencia megszületésével kapcsolatos. Miután szívünk megnyílt, teljesen megváltozik a gazdagság jelentősége életünkben. A gazdagságra többé nem úgy tekintünk, mint személyes teljesítményünkre, hanem felismerjük, hogy valami nálunk nagyobbat szeretnénk szolgálni. Szívünk csak egy dologra vágyik – hogy legmagasabb rendű ajándékainkkal másoknak tudjunk segíteni.

A Gyöngy gazdagságod legmagasabb megnyilvánulási formáit írja le. Megmutatja azt is, hogyan vonzod magadhoz a megfelelő szövetségeseket, hogy magasabb rendű feladataidat végezhesd közösségedben. Ez szinkronicitás útján történik. Szíved teljes megnyitása elvezet az intelligencia új formájának küszöbéhez, amely most van kialakulóban bolygónkon. Ennek a neve szinarchia (társuralom), amely a filantrópia (emberbarátiság) elvein alapul. A valódi filantrópia ott kezdődik, ahol véget ér a versengés. Nem mintha a versengés rossz dolog lenne. Hasznos és felemelő lehet, de többnyire mégis konfliktusra épül, és emiatt inkább megosztó, mint egyesítő hatású. Amint új kollektív intelligencia ébred fel az emberekben, teljesen új gondolkodásmódot, viselkedést és társadalom- szerveződést fogunk kialakítani. A Gyöngy elmondja, hogyan fogjuk begyógyítani a Szent Sérülést kollektív szinten.

Elmúlás- a lenyugodott elme

Így hát minden történet elérkezik a végéhez. Amikor az ember felülemelkedik elméjén, minden újra visszatér a létezés csendjéhez. A Szent Sérülés begyógyul az isteni megsemmisülés folyamatában. A lényünk közepén tátongó lyuk nélkül a tudat végre kiszabadul az evolúció szorításából. Ez az elmúlás mítikus ideje, amikor az emberiség és a teremtés egésze újra visszatér forrásához. Elérkezik az emberiség gyönyörű hattyúdala. Amikor elcsendesült elmével nézünk át ezeken a szemeken,  azt látjuk, hogy minden kérdés, minden keresés véget ér. Ilyen idő volt megszületésünk előtt. Emlékét és az iránta való vágyakozást minden kultúra megőrizte. A létezés célja egy paradoxon – azért vagyunk itt, hogy hazatérjünk, bár valójában soha nem is jöttünk el otthonunkból.

(Fordította: Nagy Katalin)

A SZITAKÖTŐ METAFORÁJAA szitakötő életciklusa gyönyörű párhuzamossággal  szemlélteti a tudat felébredésének folyamatát. A szitakötők életük első szakaszát nimfaként a víz alatt töltik. A nimfák vízi rovarként élnek, kopoltyúval lélegeznek, s így soha nem kell kijönniük a vízből. Életük java részét igen hatékony ragadozóként töltik, a növényektől a kis halakig mindent megesznek. A nimfák ebben az életszakaszban több fejlődési ugráson  mennek át, amikor levedlik bőrüket, de megmaradnak nimfának. Ezek a folyamatok évekig tarthatnak, miközben a nimfának sejtelme sincs arról, hogy milyen jövő áll előtte. Egy sor rejtett mutáció  történik benne, míg egy nap, hirtelen aktiválódik benne egy alvó gén, és valami egészen szokatlan dolgot tesz: keres a közelben egy növényszárat, és kimászik a vízből. Életében először megízleli a levegőt és a közvetlen napfényt!

Miután elhagyta biztonságos víz alatti lakhelyét, a napfény hatására bekövetkezik végső vedlése. Igazi varázslat történik, amikor a nimfában rejlő kifejlett lény szétfeszíti külső lárvabőrét. Néhány óra leforgása alatt előbújik négy gyűrött szárnya, és kinyújtózik a jellegzetes karcsú tor. És itt jut szimbolikus szerephez a víz elem. Amint a szitakötő kiemelkedik a vízből és felkészül új életére a levegőben, a víz kulcsfontosságú szerepet játszik az átalakulási folyamatban. A nimfa testében lévő víz a hidraulika szabályai szerint átpumpálódik a kibomló szárnyakba és a torba, hogy azok életükben először szépen kisimuljanak. Vagyis a szitakötő áramvonalas alakja a régi életből származó víz közreműködésével jön létre. Ez a víz teszi lehetővé átalakulását nimfából szitakötővé, s új élete megkezdését a levegőben.

A szitakötő életciklusa tökéletes metaforája az 55. génkulcsban leírt ébredési folyamatnak.  Az érzelmek nyers energiája viszi előre a tudatot, és amint az új tudatosság megszületett, életed egyszer és mindenkorra átkerül egy magasabb síkra. Ez a metafora azt is mutatja, hogy mint fajnak mélyre kell merülnünk érzelmeink világába, ahol mutációk során megyünk végig, amelyeknek többnyire nem is vagyunk tudatában. Amig az érzelmek világában létezünk, kevés fogalmunk van az előttünk álló életről.

Az ébredési folyamat jelenleg – a szitakötő metaforájánál maradva – ott tart, hogy a növény szárába kapaszkodva éppen mászunk ki a vízből a napfényre. Az emberiség genetikai színpadán javában zajlik a dráma, és ezért ezt most igen zavaros időként élhetjük meg. Testünkben, lelkünkben zajlik az átalakulás, s már lehetnek felvillanások, lehetnek megérzéseink arról, hogy mi vár ránk. Az integráció mély folyamata hosszú ideig fog tartani, de fokozatosan egyre stabilabbá válik.

Richard Rudd, Génkulcsok, az 55. Génkulcs című írása alapján

BELSŐ SZENTÉLYED MEGTEREMTÉSE

A Szentély létrehozása

Belső Szentélyed egy életre szóló visszavonulási, feltöltődési, találkozó pont, ahol egymásra találhat tudatos éned és nehezebben hozzáférhető Bölcs Éned. Szent teret teremthetsz magadnak, ahová mindig elvonulhatsz, ha megpihennél, vagy inspirációra, tanácsra van szükséged. Ez a szentély csak a tied, védett, biztonságos hely a gondolat és a valóság határán, az itt és az ott, a most és az akkor között –illékony és határtalan, mint a képzelet. Itt mindig választ kaphatsz kérdéseidre és iránymutatást terveidhez. Tárolhatod itt kedvenc dolgaidat, amelyeket  soha senki nem vehet el tőled. Itt senki nem ítélkezik feletted, biztos lehetsz abban, hogy szeretnek, támogatnak, javadat akarják a lehető legfényesebb lehetőségeidet szem előtt tartva.

Felmerülhet benned, hogy vajon jól döntesz-e, amikor megalkotod első szentélyedet: mi van, ha nem is így kellett volna, nem is ilyet szeretnél, mi van, ha mostantól lesz egy szentélyed, pedig később egészen másmilyet szeretnél?

Csak egy gondolatba kerül, és bármikor bármit megváltoztathatsz. Addig igazíthatod, javítgathatod, amíg jól esik. Kitörölhetsz belőle, vagy hozzátehetsz bármit, amig teljesen otthonosnak  nem érzed.

Nem lehet hibázni, mert bármit teszel, az tökéletes lesz. Még az is tökéletes, ami nem az, hiszen az is tanít valamit arról, hogy mi jelenti a tökéletest számodra. Úgyhogy nyugodtan álmodj, és teremts kedved szerint.

  1. A táj kiválasztása

Helyezkedj el kényelmesen, lazítsd el magad, és gondolj egy tájra, amit nagyon szeretsz. Olyan környezetet idézz fel, ahol igazán jól érzed magad, amelyben otthonosan mozogsz, amely szép és teljes nyugalmat és biztonságot  ad.  Keresd meg ebben a tájban a helyedet, Belső Szentélyed helyét.

Ha túl sok kép jelenik meg a képzeletedben, válaszd az elsőt, ami megjelent. Ne aggódj a döntés miatt, később visszatérhetsz a többi helyszínhez is, ha valamelyik a hangulatodnak jobban megfelel. Most válaszd ki azt, amelyik a leginkább boldoggá tesz…mmmmhhh…de jó érzés itt lenni.

Milyen évszak van ezen a kedves helyen?  Tavasz, nyár ősz, tél? És milyen napszak? Reggel van, délelőtt, dél, délután, este vagy éjszaka?

Szentélyed téren és időn kívül létezik, de ezeknek a részleteknek a meghatározásával rögzítheted azokat, hogy amikor később újra fel akarod keresni, könnyebben megtaláld.

Most menj, és látogass el a  szentélyedbe, és időzz benne.  Nézz körül, mi mindent találsz ott ? Járd körbe, derítsd ki, mekkora területen van, mi határolja, és mi van körülötte?

Szánj elegendő időt erre az ismerkedésre, járd be minden szegletét, és érzékeld a hely energiáját. Ismerkedj meg vele, és hagyd, hogy ő is megismerjen Téged.

2. Berendezkedés

És most, miután bizonyos mértékig megismerkedtél a helyszínnel, a következő kérdés az, hogy ha szeretnéd rendszeresen felkeresni szentélyedet, mire lenne még szükséged ahhoz, hogy igazán jól érezd itt magad.

Mi kellene ahhoz, hogy tényleg azt érezd, hogy elengedheted magad, szép környezetben, biztonságban vagy, és megkapsz életedhez minden támogatást?

Kell ehhez valamilyen társaság, valaki – valóságos ember, kedvenc háziállat, vagy egy szellemi lény, akinek a közelsége megnyugtató számodra? Jól esne, ha valamilyen zene szólna? Milyen színekre, illatokra, fényekre vágysz? Milyen képek, bútorok, berendezési tárgyak szolgálnák kényelmedet? Milyen tárgyak, növények, élőlények gyönyörködtetnének?

Amikor bármit megváltoztatsz a térben, mindig  figyelj arra, hogy mit érzel, hogyan változnak az érzéseid a módosítások hatására?

Azt is nagyon érdekes megfigyelni, hogyan hatnak a változtatások magára a szentélyedre. Könnyen lehet, hogy egy idő után magában a szentélyben is változások történnek,  lehet, hogy lesz olyan tárgy, növény vagy részlet, amelyet nem is Te helyeztél oda, hanem tudattalan/álmodó elméd. Ez a szentély varázsa:  Bölcs Éned  ily módon mutatja meg neked, vágyait, elképzeléseit…Így válik a folyamat párbeszéddé két fél között, akik eddig nem tudtak szót érteni, – mert más nyelvet beszélnek – és most közös alkotó folyamatban vesznek részt. Ez az adok-kapok tág teret biztosít a gyógyulásra, átalakulásra.

3. Időzés a Szentélyben

Amikor elkészültél a szentély berendezésével – már amennyiben  ez valaha késznek nevezhető, hiszen napról napra változik veled együtt, –  megkeresheted benne helyedet és elcsendesedhetsz.

Végezhetsz itt meditációt: csendben figyeled a légzésedet, a levegő ki- és beáramlását az orrodon keresztül, vagy egyszerűen figyeled gondolataid áramlását, amint jönnek és távoznak, ha nem ragaszkodsz hozzájuk.

Használhatod az időt arra, hogy összerendezed magad, ránézel életedre, hol tartasz eredeti terveidhez képest. Itt minden nap újra és újra összhangot teremthetsz a napi élet során keletkező érzéseid, gondolataid és életterved között.

Ha konfliktusok gyötörnek, felteheted kérdésedet, és kérheted, hogy Bölcs Éned, vagy Szellemi vezetőd adjon választ, útmutatást. Ez érkezhet konkrét üzenet, kép vagy  hang formájában, de lehet, hogy egyzerűen csak összeáll elmédben egy felismerés, egy új megközelítés, ami segít a továbblépésben.

Legyél türelmes, ezt a folyamatot nem lehet sürgetni, de hálás szívvel fogadj minden élményt, amiben részesülsz.

Ha kérdésed van, szeretnéd megosztani tapasztalataidat, vagy szeretnél egy biztonságot adó kísérőt Szentélyed megteremtéséhez, keress nyugodtan, szívesen állok rendelkezésedre.

*****************************************************************************

A FÖLDELÉS FONTOSSÁGA

Érzelmi kiegyensúlyozottságunkhoz, áramló érzéseink megéléséhez elengedhetetlen, hogy stabilnak,  biztonságosnak érezzük helyzetünket. Ehhez nagy segítséget jelent, ha megtanuljuk „földelni magunkat”: tudatosan átéljük kapcsolódásunkat az anyaföldhöz.

Amikor összeszedett és stabil vagy, képes vagy hozzáférni lényed minden aspektusához -  tested, érzelmeid, intellektusod és  képzelőerőd/szellemed bölcsességéhez. Képes vagy arra, hogy átengedd magadon az érzelmeket, ne akadályozd meg áramlásukat, ne fojtsd el őket, de ne is áraszd ki őket féktelenül magad körül.

Ha nagyon megszoktad, hogy leválasztod magadról érzelmeidet (disszociáció), félsz megélni szomorúságodat, félelmedet vagy haragodat, lehet, hogy időre lesz szükséged ahhoz, hogy ezt a készséget kialakítsd magadban. Maga a gyakorlat a képzeletünk erejét mozgósítja. A képalkotás összeköt az érzelmekkel,  az érzelmek pedig lefordítják belső képeinket a test nyelvére, és zsigeri, érezhető hatást hoznak létre.

Célunk az, hogy jelen legyünk  itt és most. Amikor valóban jelen vagyok – teljesen tudatában vagyok a jelen pillanatnak, erre fókuszálok, nem engedem, hogy érzéseim elkülönüljenek, vagy figyelmem elterelődjön. Kapcsolatban vagyok magammal és a környezetemmel.  Nincs szükségem eltérítő viselkedésre, függőségekre, semmilyen túlzásba vitt gyakorlatra, sem a tökéletesség igényére.

A test mindig jelen van, csak itt lehet, sem a jövőben, sem a múltban nem tud létezni,  mindig az adott pillanatban él. Tehát ha sikerül a testünkbe hozni a figyelmünket, a jelenbe kerülünk. A testet gyakran leküzdeni, leigázni próbáljuk (mert a szellemet, vagy az elmét  sokkal magasabbra értékeljük).

Amikor egy elektromos áramkör földelve van, akkor megbízhatóbban működik, mert a többlet áramot elvezeti a földbe. Ugyanez történik veled is, ha leföldeled magad:  biztosabb alapokon állsz, és kompetensebben tudsz működni belső és külső világodban, jobban tudsz reagálni a belső és a külső ingerekre.

A földelés nagyon fontos eszköz, ha feldolgozatlan traumával, disszociációval, vagy függőséggel dolgozol.   A földelés engedi a traumatikus élményanyagot távozni a testedből, és megnyugvást hoz a  szervezetnek.

A földelő gyakorlat

Ülj le vagy állj kényelmesen, és lélegezz a hasadba. Képzeld el, hogy melegség és fény árad a hasadba. Amikor kilélegzel, képzeld el, hogy a levegő /fény/meleg lefelé áramlik a testedből, a széken át (ha ülsz). Lélegezz be újra, és képzeld el, hogy a fény mint egy kötél leér alattad a földbe, áthatol a ház alapjain, át a talaj rétegein. Lélegezz be újra , és engedd tovább áramlani a fényt és meleget lefelé.

Lélegezz rendesen, és figyelj arra, hogy ne merítsd ki magad, ne hagyd, hogy minden energia távozzon belőled, csak a többletet engedd távozni. Ha nagyon fáradtnak, súlyosnak érzed magad, lehet, hogy kialvatlan vagy, és pihenésre van szüksége a testednek …

Amint érzed a lefelé irányuló áramlatot, ülj vagy állj egyenesen, és fejedet kicsit előrehajtva figyelj, mi történik a testedben, milyen érzés leföldeltnek lenni. Lélegezz nyugodtan, és érezd, hogy a levegő megtölti nyakadat és fejedet, majd engedd újra lefelé áramlani a levegőt. Ha jól esik tegyél néhány laza, könnyed köröző mozdulatot kezeddel és testeddel, ami segít az elengedésben.

Képzeld el, amint a levegő és a fény árad belőled lefelé, mintha egy hosszú oszlop lenne, és haladna egyre lejjebb és beljebb a Földbe, amíg el nem éri a Föld közepét. Horgonyozd le bármilyen módon, ahogyan a képzeletedben megjelenik: használhatsz horgonyt, vagy láthatod fa gyökérzeteként, amint megkapaszkodik a földben, vagy  fényzuhatagként, amint összegyűlik egy tóban a Föld középpontjában. Lélegezz nyugodtan.

Most állj fel, ha eddig ültél, és tegyél néhány lépést, és figyeld meg, hogy veled marad-e a földelő kötél? Ha megszakadt az összeköttetés, lélegezz újra a hasadba, engedd, hogy helyreálljon a kapcsolat és próbálj újra mozogni úgy, hogy a földelés megmaradjon. A képzeleted bármilyen megoldást választhat, annak nem kell fizikailag helytállónak lennie.

Empátiánk révén jelen vagyunk önmagunkban: nyugodtan, összeszedetten, ellazultan üdvözöljük  szomorúságunkat és félelmünket. A szabadon áramló bánat segít megnyugodni, és elengedni mindazt, amire nincs szükségünk. Csodálatos érzés, és nem kell szomorú hangulatban lennünk ahhoz, hogy kapcsolatba kerüljünk vele. Ugyanez áll a szabadon áramló félelemre, amely a maga nyugodt, gyengéd módján segít teljesen ébernek  és figyelmesnek lenni a jelen pilllanatban.

Ha bármikor eluralkodik rajtad a feszültség, zavarodottság   vagy érzelmi zaklatottság,  használd a földelő gyakorlatot, hogy helyreálljon a nyugodt,  összeszedett állapot tested és a Föld középpontja között. Gyűjtsd össze a feszültséget, és lélegzeteddel küldd lefelé, engedd, hogy távozzon a Földbe. Ismételd meg néhányszor. Érezd, amint távozik a feszültség, és  tested megkönnyebbül. Ha jól esik, kezedet vezesd végig lefelé a testeden, így is segítheted távozni a feszültséget. Figyelj a tested jelzéseire, hagyd, hogy tudassa, mikor elég.

Forrás: Karla McLaren, The Language of Emotions

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!